Chi tiết sản phẩm

Thông tin Môi Trường

Mã sản phẩm : 03
Vị trí : KCN Bàu Bàng
Diện tích : 150m2
Giá bán : 750-820 Triệu
Mô tả : Đạt chuẩn theo quy định của Tỉnh Bình Dương.

KCN BÀU BÀNG

  • Giấy chứng nhận đầu tư số : 46221000302 ngày 23/10/2007 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương cấp.
  • QĐ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số : 1163/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Hệ thống XLNT : được quy họach thành 2 trạm tại 2 vị trí phù hợp theo địa hình với tổng công suất 57.000 m3/ngày đêm, tiếp nhận xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư và nước thải sản xuất cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu. Hiện đang xây dựng module đầu tiên có công suất 4.000 m3/ngày đêm.  Nước thải sau xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT, cột A (kf =0.9, kq= 0.9) được thải ra suối Bến Ván chảy ra sông Thị Tính. Quy trình công nghệ xử lý.
  • Thực hiện quan trắc và lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 4 lần/năm đối với nguồn thải và môi trường chung quanh (Kết quả quan trắc chất lượng môi trường : 2009, 2010 : Quý 1-2, Quý 3-4)
  • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 74.000.716.T do Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp.
  • Hiện tại, 7 doanh nghiệp đã đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung KCN.
Sản phẩm khác
Đầy đủ các tiện ích, Nội khu và Ngoại khu
Vị trí: KCN Bàu Bàng
Diện tích: 150m2
Giá : 750-820 Triệu
Cơ sở hạ tầng giao thông Cấp điện, cấp nước Xử lý nước thải Viễn thông
Vị trí: KCN Bàu Bàng
Diện tích: 150m2
Giá : 750-820 Triệu
Tin tức & sự kiện