KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG
Đạt chuẩn theo quy định của Tỉnh Bình Dương.
Vị trí: KCN Bàu Bàng
Diện tích: 150m2
Giá : 750-820 Triệu
Đầy đủ các tiện ích, Nội khu và Ngoại khu
Vị trí: KCN Bàu Bàng
Diện tích: 150m2
Giá : 750-820 Triệu
Cơ sở hạ tầng giao thông Cấp điện, cấp nước Xử lý nước thải Viễn thông
Vị trí: KCN Bàu Bàng
Diện tích: 150m2
Giá : 750-820 Triệu
Tin tức & sự kiện