Tin tức

CUỘC HỌP TỔNG KẾT NĂM 2018

Chặng đường cuối cùng  của năm 2018 kỳ họp tổng kết quý II, 2018 ,
sự phát triển và thành công của khu ĐÔ THỊ - CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - Y TẾ - GIÁO DỤC và HÀNH CHÍNH  Bàu Bàng đã và đang mang lại sự phát triển vượt bậc cho các khách hàng đầu tư cũng như sự phát triển của công ty 
Tin tức & sự kiện